Да си ЕКО е мода. Ето няколко заблуди за екологосъобразно поведение на участниците в движението на пътя:

1. Гасенето на двигателя на червен светофар, облекчава замърсяването на въздуха. Напротив! Всяко запалване на двигателя изхвърля повече вредни газове в атмосферата, отколкото ако оставите за около минута запален двигателя на МПС - то.

Информацията се попълва...

Подкатегории